E-ticaret: Hedef Kitle Nasıl Belirlenir?

Hedef Kitle Nedir?

Hedef kitle; bir markanın ürünlerini, hizmetlerini ve ürün veya hizmetlerine dair oluşturduğu içerikleri iletmek istediği topluluktur. Bu sebeple e-ticarette hedef kitle belirlemek, pazarlama çalışmalarının ilk adımlarından biridir. Satışa sunulan ürünün kimlere hitap ettiğine, kimler tarafından hangi amaçla alındığına dair bilgileri edinmek; hedef kitlesini belirleyip analiz etmekle mümkündür. Hedef kitlenizi belirlemek için sektörünüzdeki diğer firmaların ulaşmaya çalıştığı kitleyi gözlemleyebilir, anket çalışması yapabilir, sosyal medyada satmayı düşündüğünüz ürün için yapılan yorumları analiz edebilirsiniz.

Hedef Kitleyi Belirlemenin Önemi

Hedef kitle belirlenmediğinde yapılan yatırımlar çoğunlukla boşa gidebilmektedir. Örneğin; satışa sunduğunuz ürün için bir reklam çalışması yaptığınızda, yaptığınız reklam çalışmasının ürününüze hiç ilgi göstermeyeceği kesin olan bir milyon kişiye ulaşacağına, ürününüze ilgi gösterme ihtimali olan bin kişiye ulaşması daha önemlidir. Bununla beraber; ürünlerinizin kime hitap ettiğinin belli olması, kurumsallığınıza da katkı sağlar.

Hedef Kitlenin Belirlenmesi Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

İdeal hedef kitlenizi bulmak, e-ticaret sitenizin hitap ettiği müşteri topluluğuna ulaşmak için uygulamanız gereken ölçütler bulunmaktadır. E-ticarette hedef kitle analizini doğru bir şekilde yapmak, satış ve reklam politikanızın da etkili olmasını sağlayacaktır.

Demografik Yapı

Öncelikle satışa sunduğunuz ürün doğrultusunda hedef kitlenizin yaşını, cinsiyetini, eğitim durumunu, coğrafi konumunu, medeni durumunu ve mesleğini belirleyerek aradığınız müşteri profilinden emin olun.

Psikolojik Faktörler

Müşterilerinizi tanıyın. Ulaşmak istediğiniz müşteri profilinin gereksinimlerini, tutum ve inançlarını, algılama ve öğrenme biçimlerini bilmeniz gerekmektedir.

Hedef Kitle Davranışını Belirleyen Grupsal Faktörler:

Potansiyel müşterilerinizin kültür, sosyal statü, içinde bulunduğu grup etkilerini tahmin edebilmelisiniz. Aile, özenilen gruplar, bağlantılı gruplar müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin satın alma davranışını etkilemektedir.

Satın Alma Modelleri

En önemli satın olma modellerinden birisi, hitap ettiğiniz müşteri kitlesinin sosyoekonomik durumudur. Satış stratejinizi müşterilerinizin satın alma davranışına etki eden sosyoekonomik durumuna göre belirleyebilirsiniz.

Geniş Değişken Modeller

Bir reklam çalışması yapılacağı zaman, uygun olan reklam aracının hangisi olduğunu tespit edebilirsiniz. Örneğin hedef kitleniz genç kesimse reklam aracı, internet olarak belirlenebilir; hedef kitleniz yaşlı kesimse reklamınızı TV, gazete, radyo gibi araçlar üzerinden ulaştırmak daha doğru olur. Dikkatinizi Çekebilir: E-ticaret: Tedarik Sürecine Nasıl Başlanır?
İlgili Yazılar